File Server

Paylaşım İzinleri

Paylaşım izinleri bir klasörü veya bir dosyayı paylaşıma açtığımız zaman geçerli olan izinleridir.Bir klasörü paylaşıma açtığımızda klasöre Everyone kullanıcısına otomatik olarak Read hakkı vermektedir. Read : Okuma Change : Okuma,yazma,değiştirme hakkı. Full Control : İzinleri değiştirebilme hakkına sahiptir.Bir paylaşım ismi değişince paylaşımlığı gider. Bilgisayar başına oturduğumuz zaman geçerli olan izinler Security tabındaki izinlerdir. Bir paylaşıma network üzerinden erişim sağlanırsa Sharing izinleri ve NTFS izinleri toplanır ve bunların en kısıtlayıcı olanı alınır ve uygulanır. Local’de yani bilgisayar başına geçtiğimizde klasör içerisine herşeyi yapabiliriz.Ama network üzerinden erişim sağladığımızda herhangi bir işlem yapamamaktayız. Gerçek hayatta normal iş durumunda yapmamız gereken en iyi yöntem sharingde everyone full control vermek.NTFS’de ise yani security izinlerinde hangi kullanıcıya hangi izni vermek istiyorsak kullanıcı bazına göre izinleri ayarlamak daha faydalı olacaktır.

File Server

Shared Folder

Shared Folder Bir klasörü paylaşıma açtığımız zaman file server servisi  otomatik olarak yüklenir.File server servisi kaldıramıyacağımız tek servistir. Shared folder da bir klasörü gelerek paylaşıma açmak istediğimizde klasör üzerine gelerek sağ tuş ile properties (özellikler) seçeneğine girerek Sharing tabından Advanced Sharing sekmesinden klasörümüzü paylaşıma açıyoruz.   Klasör ismi ile paylaşım olarak belirttiğimiz isim aynı olmayabilir.Bizim klasör ismimiz TEST ama paylaşım açarken deneme diyerek belirtip açtık.Bu isimlerin aynı olmasına gerek yoktur.Aşağıdaki görsel de olduğu gibi paylaşıma açtığımız klasörün network üzerinden bağlanabileceğimiz path’i gösterilmektedir. Şimdi bu klasörümüze başka bir sunucudan çalıştır kısmına path’imizi yazarak paylaşıma açmış olduğumuz klasörümüze erişim sağlıyoruz. Bir paylaşıma açılan klasörü gizli yapmak istersek eğer sonuna $ işareti koymamız yeterli olucaktır.Gizli olan klasörü sadece path’i bilen kişiler görebilir.Bunun dışında o klasöre erişim söz konusu değildir. Her bilgisayarın C,D,E partitionları paylaşıma otomatik olarak admine açıktır.Biz buna Administrator Sharing diyoruz. Eğer C partitiona erişim yok ise ya local de ya da…