File Server

Paylaşım İzinleri

Paylaşım izinleri bir klasörü veya bir dosyayı paylaşıma açtığımız zaman geçerli olan izinleridir.Bir klasörü paylaşıma açtığımızda klasöre Everyone kullanıcısına otomatik olarak Read hakkı vermektedir. Read : Okuma Change : Okuma,yazma,değiştirme hakkı. Full Control : İzinleri değiştirebilme hakkına sahiptir.Bir paylaşım ismi değişince paylaşımlığı gider. Bilgisayar başına oturduğumuz zaman geçerli olan izinler Security tabındaki izinlerdir. Bir paylaşıma network üzerinden erişim sağlanırsa Sharing izinleri ve NTFS izinleri toplanır ve bunların en kısıtlayıcı olanı alınır ve uygulanır. Local’de yani bilgisayar başına geçtiğimizde klasör içerisine herşeyi yapabiliriz.Ama network üzerinden erişim sağladığımızda herhangi bir işlem yapamamaktayız. Gerçek hayatta normal iş durumunda yapmamız gereken en iyi yöntem sharingde everyone full control vermek.NTFS’de ise yani security izinlerinde hangi kullanıcıya hangi izni vermek istiyorsak kullanıcı bazına göre izinleri ayarlamak daha faydalı olacaktır.